Web Tasarım Nedir?

Web tasarım, planlama ve web sitesi oluşturma işidir. Metin, resim, dijital medya ve interaktif unsurlar, web tarayıcısı üzerinde görülen sayfa, web sayfasıdır.

Bir web tasarımcısı işraetleme dili olarak HTML, görünüm için CSS, ziyaretçilerle etkileşim için JavaScript‘i kullanır.

Bir web tasarım sürecinde kavramsallaştırma, planlama, üreten, araştırma, reklam gibi bir çok etken bulunur. Bir web sitesi sayfalara ayrılabilir. Web sitesi köprüler kullanılarak birbirine sayfalarla bağlanır.