Photoshop Kısayollarını Öğrenin

Web tasarım için olmazsa olmaz programlardan birisi de Photoshop’tur. Etkin kullanım için kısayollara her zaman hakim olmak gerekir. İşte size web tasarım yaparken kullanabileceğiniz kısayollar.

Yeni ……………………………………………………………………. CtrL+N
Yeni Layer ……………………………………………………………. Ctrl+Shift+N
Aç ………………………………………………………………………. Ctrl+O
Farklı Aç ……………………………………………………………… Ctrl+Alt+O
Kapat …………………………………………………………………… Ctrl+W
Hepsini Kapat ……………………………………………………….. Ctrl+Shift+W
Kaydet …………………………………………………………………. Ctrl+S
Farklı Kaydet ………………………………………………………… Ctrl+Shift+S
Kopyasını Kaydet …………………………………………………… Ctrl+Alt+S
Web için Kaydet ……………………………………………………. Ctrl+Alt+Shift+S
Page Setup …………………………………………………………… Ctrl+Shift+P
Yazdır ………………………………………………………………….. Ctrl+P
Çıkış ……………………………………………………………………. Ctrl+Q
ImageReady’ e geçiş ……………………………………………….. Ctrl+Shift+M
Yardım …………………………………………………………………. F1

<<< EDİT Menü >>>

Undo ……………………………………………………………………… Ctrl+Z
History ‘de bir adım geri ……………………………………………. Ctrl+Alt+Z
History ‘de bir adım ileri ……………………………………………. Ctrl+Shift+Z
Kes ………………………………………………………………………… Ctrl+X
Kopyala ………………………………………………………………….. Ctrl+C
Birleştirilmiş Kopyala ………………………………………………… Ctrl+Shift+C
Yapıştır …………………………………………………………………… Ctrl+V
İçine Yapıştır ……………………………………………………………. Ctrl+Shift+V
Free Transform ………………………………………………………… Ctrl+T

<<< IMAGE Menü >>>

Adjust Levels ……………………………………………………………… Ctrl+L
Adjust Auto Levels ……………………………………………………… Ctrl+Shift+L
Adjust Auto Contrast …………………………………………………… Ctrl+Alt+Shift+L
Adjust Curves …………………………………………………………….. Ctrl+M
Adjust Color Balance …………………………………………………… Ctrl+B
Adjust Hue/Saturation ………………………………………………….. Ctrl+U
Desaturate ………………………………………………………………….. Ctrl+Shift+U
Invert ………………………………………………………………………… Ctrl+I
Extract ………………………………………………………………………. Ctrl+Alt+X

<<< LAYERS Menü >>>

New Layer ………………………………………………………………….. Ctrl+Shift+N
Layer via Copy ……………………………………………………………. Ctrl+J
Layer via Cut ………………………………………………………………. Ctrl+Shift+J
Group with Previous …………………………………………………….. Ctrl+G
Ungroup …………………………………………………………………….. Ctrl+Shift+G
Bring to Front ……………………………………………………………… Ctrl+Shift+]
Bring Forward ……………………………………………………………… Ctrl+]
Send Backward ……………………………………………………………. Ctrl+[
Send Back ………………………………………………………………….. Ctrl+Shift+[
Send Backward ……………………………………………………………. Ctrl+[
Merge Layers ………………………………………………………………. Ctrl+E
Merge Visible ……………………………………………………………… Ctrl+Shift+E

<<< SELECT Menü >>>

Hepsini Seç ………………………………………………………………….. Ctrl+A
Seçiciliği gider ……………………………………………………………… Ctrl+D
Yeniden Seç …………………………………………………………………. Ctrl+Shift+D
Inverse …………………………………………………………………………. Ctrl+Shift+I
Feather ………………………………………………………………………… Ctrl+Alt+D

<<< FİLTER Menü >>>

Son Filter’yi tekrarla …………………………………………………………. Ctrl+F
Fade ………………………………………………………………………………. Ctrl+Shift+F

<<< VİEW Menü >>>

Preview CMYK …………………………………………………………………. Ctrl+Y
Gamut Warning ………………………………………………………………… Ctrl+Shift+Y
Zoom In …………………………………………………………………………… Ctrl++
Zoom Out ………………………………………………………………………… Ctrl++
Fit on Screen ……………………………………………………………………. Ctrl+0 (sıfır)
Actual Pixels ……………………………………………………………………. Ctrl+Alt+0 (sıfır)
Hide Edges ………………………………………………………………………. Ctrl+H
Hide Path …………………………………………………………………………. Ctrl+Shift+H
Show Rulers …………………………………………………………………….. Ctrl+R
Snap ……………………………………………………………………………….. Ctrl+;
Target Path ………………………………………………………………………. Ctrl+Shift+H;
Lock Guides …………………………………………………………………….. Ctrl+Alt+;
Show Guides ……………………………………………………………………. Ctrl+’
Show Grid ……………………………………………………………………….. Alt+Ctrl+’

NOT: Ctrl+alt+shift+k kombinasyonu ile tüm menü ve kısayolları özel hale getirebilirsiniz.

EDIT MENU

Undo/Redo Ctrl+Z
Step Forward Shift+Ctrl+Z
Step Backward Alt+Ctrl+Z
Fade… Shift+Ctrl+F
Copy Merged Shift+Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Paste Into Shift+Ctrl+V
Fill Shift+F5
Free Transform Ctrl+T
Transform Again Shift+Ctrl+T
Keyboard Shortcuts… Alt+Shift+Ctrl+K

Image > Adjustments sub-menu

Levels… Ctrl+L
Auto Levels Shift+Ctrl+L
Auto Contrast Alt+Shift+Ctrl+L
Auto Color Shift+Ctrl+B
Curves… Ctrl+M
Color Balance… Ctrl+B

Brightness/Contrast..

Hue/Saturation… Ctrl+U
Desaturate Shift+Ctrl+U
Invert Ctrl+I

Layer menu

Layer… Shift+Ctrl+N
Layer via Copy Ctrl+J
Layer via Cut Shift+Ctrl+J

Layer Mask sub menu

Create Clipping Mask Ctrl+G
Release Clipping Mask Shift+Ctrl+G

Arrange sub-menu

Bring to Front Shift+Ctrl+]
Bring Forward Ctrl+]
Send Backward Ctrl+[
Send to Back Shift+Ctrl+[

Align Linked sub-menu

Merge Layers Ctrl+E
Merge Visible Shift+Ctrl+E

Select menu

All Ctrl+A
Deselect Ctrl+D
Reselect Shift+Ctrl+D
Inverse Shift+Ctrl+I
Feather… Alt+Ctrl+D

Filter menu

Last Filter Ctrl+F
Extract… Alt+Ctrl+X
Liquify… Shift+Ctrl+X
Pattern Maker… Alt+Shift+Ctrl+X

View menu

Proof Colors Ctrl+Y
Gamut Warning Shift+Ctrl+Y
Zoom In Ctrl++
Cmd+=
Zoom Out Ctrl+-
Fit on Screen Ctrl+0
Actual Pixels Alt+Ctrl+0

Show sub-menu

Target Path Shift+Ctrl+H
Grid Ctrl+’
Guides Ctrl+;
Rulers Ctrl+R
Snap Shift+Ctrl+;
Lock Guides Alt+Ctrl+;

Window menu

Actions Alt+F9
Brushes F5
Color F6
Info F8
Layers F7
Photoshop Help… Ctrl+/
Shift+Ctrl+/

Palettes/History palett

Step Forward Shift+Ctrl+Z
Step Backward Alt+Ctrl+Z

Layers

New Layer… Shift+Ctrl+N
Merge Layers Ctrl+E
Merge Visible Shift+Ctrl+E

Tools

Rectangular Marquee Tool = M
Elliptical Marquee Tool = M
Move Tool= V
Lasso Tool= L
Polygonal Lasso Tool= L
Magnetic Lasso Tool= L
Magic Wand Tool= W
Crop Tool= C
Slice Tool= K
Slice Select Tool= K
Healing Brush Tool= J
Patch Tool= J
Color Replacement Tool= J
Brush Tool= B
Pencil Tool= B
Clone Stamp Tool= S
Pattern Stamp Tool= S
History Brush Tool= Y
Art History Brush= Y
Eraser Tool= E
Background Eraser Tool= E
Magic Eraser Tool= E
Gradient Tool= G
Paint Bucket Tool= G
Blur Tool= R
Sharpen Tool= R
Smudge Tool= R
Dodge Tool= O
Bum Tool= O
Sponge Tool= O
Path Selection Tool= A
Direct Selection Tool= A
Horizontal Type Tool= T
Vertical Type Tool= T
Horizontal Type Mask Tool= T
Vertical Type Mask Tool= T
Pen Tool= P
Fr8€form Pen Tool= P
Rectangle Tool= U
Rounded Rectangle Tool= U
Ellipse Tool= U
Polygon Tool= U
Line Tool= U
Custom Shape Tool= U
Notes Tool= N
Audio Annotation Tool= N
EyedropperTool= I
Color Sampler Tool= I
Measure Tool= I
Hand Tool= H
Zoom Tool= Z
Default Foreground/Background Colors= D
Switch Foreground/Background Colors= X
Toggle Standard/Quick Mask Modes= Q
Toggle Screen Modes= F
Toqqle Preserve Transparency= /
Decrease Brush Size= [
Increase Brush Size= ]
Decrease Brush Hardness= {
Increase Brush Hardness= }
Previous Brush= ,
Next Brush= .
First Brush= <–
Last Brush= –>

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın